Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη της ηγεσίας στο σχολείο από το School Education Gateway. Έναρξη 29 Μαΐου 2017!

Το School Education Gateway, η Ευρωπαϊκή διαδυκτιακή πλατφόρμα για τη Σχολική Εκπαίδευση υλοποιεί μια σειρά μαθημάτων που είναι ανοικτά και δωρεάν για τους επαγγελματίες της σχολικής εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινό.

Γιατί ηγεσία με κοινό όραμα;

Η αποτελεσματική ηγεσία του σχολείου έχει θετικό αντίκτυπο στην επιτυχία των μαθητών, στην ποιότητα της διδασκαλίας και στην κινητοποίηση του προσωπικού. Τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι εάν η ηγεσία βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για το σύνολο του προσωπικού, των γονέων και των ενδιαφερομένων, τότε η ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη του σχολείου και την καινοτομία που το χαρακτηρίζει. Όταν μια ευρύτερη ομάδα από το εκπαιδευτικό προσωπικό, μαζί με τη συμμετοχή γονέων και μαθητών κατέχουν ηγετικούς ρόλους και αρμοδιότητες, τότε υπάρχει θετικό αποτέλεσμα για όλο το σχολείο.

Το μάθημα Shared Leadership & School Development διερευνά πώς οι ηγέτες των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι, μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη μιας κατανεμημένης προσέγγισης ηγεσίας. Το μάθημα καθορίζει την κατανεμημένη ηγεσία και γιατί είναι ένα αποτελεσματικό μοντέλο ηγεσίας για τα σχολεία, πριν προχωρήσει σε λεπτομέρειες και παραδείγματα ανάπτυξης ενός τέτοιου μοντέλου. Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στην έννοια της ηγεσίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών και υπογραμμίζει παραδείγματα συμμετοχής των οικογενειών, των μαθητών και των σχολικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός σχολείου.

Παρόλο που είναι δυνατό να ολοκληρώσετε τα μαθήματα ατομικά, συνιστάται ιδιαίτερα να βρείτε συνεργάτες μέσα και ακόμη και έξω από το σχολείο σας, με τους οποίους μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα μαζί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε το μάθημα ως σχολική ομάδα παρέχονται στο εισαγωγικό μάθημα και για τα μαθήματα συνολικά εδώ.

  • Ημερομηνία Εκκίνησης: Δευτέρα 29 Μαΐου 2017
  • Γλώσσα - Διάρκεια: Τα μαθήματα είναι δωρεάν, on line και θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.Θα καλυφθούν τέσσερις ενότητες σε μια περίοδο 6 εβδομάδων. Ο εκτιμώμενος φόρτος εργασίας για τη συμμετοχή σε αυτά τα μαθήματα είναι 4 ώρες την εβδομάδα.
  • Κοινό - στόχος: Τα μαθήματα θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον για αυτούς που είναι σήμερα ηγέτες στο σχολείο τους, όσους φιλοδοξούν να γίνουν σχολικοί ηγέτες καθώς και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση του σχολείου του. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους διευθυντές, αλλά και τους δασκάλους που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη σχολικών πρακτικών. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, του προσωπικού υποστήριξης του σχολείου, των γονέων και των εξωτερικών εταίρων του σχολείου. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να σχηματίσουν σχολικές ομάδες για να παρακολουθήσουν το μάθημα μαζί και να συζητήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή των ιδεών του μαθήματος. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση, αλλά συνιστάται η ενεργός συμμετοχή σε ένα σχολείο.

 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss