Εκτύπωση αυτής της σελίδας

24-9-2019/ Ανακοίνωση Πίνακα αποτελεσμάτων «Φανή Σαριγιάννη»

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Sc1.jpg

Ανακοινώνεται ο πίνακας αποτελεσμάτων εξετάσεων του κληροδοτήματος «Φανή Σαριγιάννη» για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του υποψηφίου καθώς και την βαθμολογία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

                                                                                                                                                                                                 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                                                        Κυριάκος Αθανασίου

                                                                                                                                                                                                                  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.