Εκτύπωση αυτής της σελίδας

16/3/2020 Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΤΕ PhD - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

ykryityitryjg.jpg

 

Εν όψει των έκτακτων μέτρων προς αποφυγήν της διασποράς του κορωνοϊού   και κατόπιν αιτημάτων υποψηφίων για τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων, ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλουν ορθώς την αίτησή τους.

Αντιστοίχως, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά, μετατίθεται για τις 30 Μαρτίου 2020.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

  Κυριάκος Αθανασίου
    Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.