Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προπτυχιακές Υποτροφίες – Κληροδοτήματα

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Στο πλαίσιο των κληροδοτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται το IKY, προκηρύσσονται και χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται είτε με γραπτό διαγωνισμό, είτε με επιλογή βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με τη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και την ισχύουσα για τα κληροδοτήματα νομοθεσία.
Ειδικότερα:
α) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Κλέαρχου Τσουρίδη» για προπτυχιακές σπουδές, σε άπορους φοιτητές που διακρίνονται στις εξετάσεις εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με καταγωγή από την πόλη της Κομοτηνής και την περιφέρεια του νομού Ροδόπης.
β) Υποτροφίες του κληροδοτήματος «Αλέξανδρου Χατζόπουλου» για προπτυχιακές σπουδές, σε άπορους φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια / ΤΕΙ), κατά προτίμηση με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη.