e-Ενημερωτικό Δελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.16 Δεκέμβριος 2018

 

Αν δεν εμφανίζεται σωστά πατήστε  εδώ για να το διαβάσετε στον browser.

 

 iky-logo-web-2014.jpgerasmus-footer2.jpgfhdfhdfh.jpg

 To IKY Εν Δράσει από το 1951

 e-Ενημερωτικό Δελτίο ΙΚΥ Τεύχος Νο.16 Δεκέμβριος 2018

 

NEO!

  

Υποτροφίες ΙΚΥ/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. και το ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωράει στην προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς: Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά το πέρας τους οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. 


NEO!

Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων, 2ος κύκλος

Αναμένεται η υπογραφή της Κ.Υ.Α. και η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγράμματος υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη θα αφορά περίπου 600 μεταδιδακτορικές υποτροφίες, οι οποίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: α) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, β) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ και γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

DFGHFDFD.jpg


NEO!

fghfghfghfghfghfghtyujhvjgyguiftjghlkj.jpg 

Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ- Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Τον Νοέμβριο 2018 προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 , σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Νομικών Επιστημών 4) Οικονομικών Επιστημών. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019.


NEO!  

jdhgghgeyu.jpg

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

Ξεκίνησε το νέο, 25ο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που απευθύνεται σε ξένους υπηκόους, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.


 

iky-logo-web-2014.jpg DFGHFDFD.jpg

Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων, 2ος κύκλος

Ολοκληρώνεται η συμβολαιοποίηση για τους 700 επιλεγέντες υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2018.


Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2017-2018 (2ος κύκλος)

Στις 20/9/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Β κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συνολικά ζητήθηκαν να υποβληθούν 5.531 φάκελοι δικαιολογητικών (επιλεγέντων και ποσοστού επιλαχόντων). Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και η ανάρτηση των Πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη επιλέξιμων υποψήφιων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, πριν ή αμέσως μετά τις γιορτές.


fghfghfghfghfghfghtyujhvjgyguiftjghlkj.jpg

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Τον Οκτώβριο 2018 προκηρύχθηκε μία (1) θέση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships».

Το πρόγραμμα αφορά Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute) με τίτλο «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας έως και την 18η Οκτωβρίου 2018.


27/11/2018 - Το ΙΚΥ συμμμετείχε στις  «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018»

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ πραγματοποίησε ομιλία αναφορικά με την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στην εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018» που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) στις 27 Νοεμβρίου 2018, με στόχο την υποστήριξη των νέων κυρίως ερευνητών στη διαδικασία αναζήτησης ευκαιριών για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και με στελέχη του ΙΚΥ και να ενημερωθούν για τις υποτροφίες που χορηγεί σε ερευνητές καθώς και για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Ε.Ι.Ε.

newsletter16_-_Αντιγραφή.jpg

 

Προγραμματισμένες Εκδηλώσεις Δεκεμβρίου ....downxfcvbload.png

NEO! 07/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Καλαμάτα

NEO!  14/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στη Λάρισα

NEO!  17/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα


Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-Ι.Κ.Υ. για τους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πραγματοποίησε  σειρά Ενημερωτικών Ημερίδων από το Σεπτέμβριο έως και σήμερα.

 

0ced72e67e0596cbd3d8867008c7aeee_XL.jpg

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY - Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης Ενηλίκων - EPALE

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY αποτελεί επίσημα την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης στην Ελλάδα της πανευρωπαϊκής, πολυγλωσσικής και διαδραστικής πλατφόρμας EPALE με κύριο στόχο να αξιοποιήσει τα οφέλη και τις δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα EPALE και σκοπό την ενίσχυση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην πλατφόρμα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Erasmus+ μπορούν να εγγραφούν όλοι οι οργανισμοί και τα άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν άρθρα, ειδήσεις και στατιστικά στοιχεία ή/και να συμμετέχουν σε χώρους συζητήσεων για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, να γνωρίσουν εμπειρογνώμονες και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων από άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς και να αναζητήσουν εταίρους με σκοπό τη συνεργασία για δημιουργία Erasmus+ Συμπράξεων. Οι χρήστες ως οργανισμοί μπορούν να δημοσιεύουν στην EPALE εκδηλώσεις όπως σεμινάρια και συνέδρια με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων ώστε να γίνουν γνωστά σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να γνωστοποιήσουν το προφίλ του οργανισμού τους καθώς και άλλο περιεχόμενο όπως άρθρα, ειδήσεις και εκπαιδευτικό υλικό.

Εγγραφείτε και ξεκινήστε την πλοήγηση εδώ.

Στις 11 Νοεμβρίου 2018, το ΙΚΥ συμμετείχε στο 4ο Συνέδριο EPALE Κύπρου με θέμα “Η Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων” που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

photo1yyus.jpg


1 & 2 /11/2018 – Erasmus+ στη Θεσσαλονίκη

Tεχνική Ημερίδα για την Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων 2018, τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE)

fsfdDesktop.jpg

Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Διεθνή Κινητικότητα και τις Κεντρικές Δράσεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE).

 

salonika_fosois2.jpg

 


25/10/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στη Ρόδο

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού-Ι.Κ.Υ. για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, στη Ρόδο στο ξενοδοχείο “Hotel Mediterranean Rhodos”, Hμερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης ενόψει της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το έτος 2019 των Βασικών Δράσεων ΚΑ1 και ΚΑ2 του Προγράμματος Erasmus+.

RODOS_SYNEDRIO_IKY2rg.jpg


12/10/2018 - «Η πολιτιστική κληρονομιά στη Μεσογειακή Ευρώπη: Μια διαχρονική συνάντηση πολιτισμών» Μουσείο Ακρόπολης, Αμφιθέατρο.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ σε συνεργασία με τις Εθνικές Μονάδες της Γαλλίας και της Ιταλίας γιορτάζει το Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης, και είχε τίτλο "Η πολιτιστική κληρονομιά στη Μεσογειακή Ευρώπη. Μια διαχρονική συνάντηση πολιτισμών".


6d1d62b87529c3fe62ae5d72764d002c_L.jpg


22-9-2018 | Το ΙΚΥ συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018 «Πολλές γλώσσες – Μια γιορτή» 

Μικροί και μεγάλοι γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2018 το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου μαζί με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), τα Μορφωτικά και Πολιτιστικά Ιδρύματα και τις Πρεσβείες από 14 χώρες-μέλη της EUNIC Αθήνας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, την Πρεσβεία της Γεωργίας και το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών 

 

DSC_0012ds.jpg

separator.png

IKY διοργάνωσε ημερίδες για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων ως προς τη διοικητική, επιχειρησιακή και οικονομική υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων με δικαιούχους φορείς των τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης...

9/11/2018 - Τεχνική Ημερίδα διαχείρισης και παρακολούθησης Σχεδίων Συμπράξεων Ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων 2018

19/10/2018 - Ημερίδα Διαχείρισης Εγκεκριμένων Σχεδίων Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2 Erasmus+ 2018

22/10/2018 - Ημερίδα Διαχείρισης Σχεδίων Δράσης ΚΑ1/ Έτους 2018 για τον τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης

28/9/2018 -Τεχνική Ημερίδα Εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης ΚΑ1/ Έτους 2018 για τον τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης

27/9/2018 -Τεχνική Ημερίδα Εγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης ΚΑ1/ Έτους 2018 για τους τομείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

 DFGHFDFD.jpg

 

                         iky-facebook twitter icon gplusnk.jpg iky-youtube linkediniky.png www.iky.gr | Επικοινωνία | Email: Social@iky.gr|

 
Το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται από το ΙΚΥ αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία 2002/58/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με τον N. 3471/2006).
Κάθε συλλογή και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών σας στοιχείων επικοινωνίας πραγματοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αποστολής παρόμοιων με το παρόν ηλεκτρονικών μηνυμάτων και είναι δυνατόν να ανακληθεί από εσάς ανά πάσα στιγμή πατώντας εδώ.