Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στατιστικά στοιχεία για τη Βασική Δράση ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, 2014

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

 

 

Εγγεκριμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics


Ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics


Εκθέσεις εκπαιδευόμενων σε ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

XLS


Εκθέσεις προσωπικού σε ολοκληρωμένα σχέδια 2014 ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Infographics

XLS