Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Εθνική Τράπεζα προέβη για το ακαδημαϊκό έτος 2014/15 στην χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε εξειδικευμένους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Διάρκεια του Προγράμματος τρία (3) έτη.
Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων έγινε με αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

 

Πρόγραμμα Χορήγησης 10 Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές β' Κύκλου (Διδακτορική Διατριβή) στην Ελλάδα σε εξειδικεύσεις των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών Πρόγραμμα ΙΚΥ- ETE Ακαδ. Έτους 2014 -15

 

Το Πρόγραμμα είναι ανενεργό