Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες - Κληροδότημα Φανής Σαριγιάννη

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη» αφορούν σπουδές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

Για το ακαδ. έτος 2013/2014, η Προκήρυξη αφορούσε τη χορήγηση μίας υποτροφίας με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό.

Η τελευταία προκήρυξη από τα έσοδα του εν λόγω Κληροδοτήματος αφορά τη χορήγηση δύο (2) θέσεων υποτροφιών με σκοπό την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019/20.