Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες - Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

 

Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος με τίτλο  «Θεοδωρίδειον Κληροδότημα Εκπαιδευτικών» αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, σε μία εκ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνονται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».