Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προηγούμενες Υποτροφίες - Βεβαιώσεις

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μπορεί να παράσχει βεβαίωση υποτροφίας σε όσους έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα για οποίο είχαν χρηματοδοτηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο τμήμα.