Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προπτυχιακές Υποτροφίες Δευτεροβάθμιας Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Χορηγείται εφάπαξ υποτροφία σε μαθητές που πρώτευσαν στις προαγωγικές ή πτυχιακές εξετάσεις των Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι ανενεργό