Επανάληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο