ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΉΣΕΩΝ Erasmus+

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων το 2022. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

 Βασική δράση 1

Αποτελέσματα ΚΑ131-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ121 και 122, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ121 και 122, Τομέας Eκπαίδευσης Ενηλίκων

Αποτελέσματα ΚΑ121 και 122-Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα ΚΑ171-Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA120_ADU_ACCREDITATION_2022_ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA120_SCH_ACCREDITATION_2022_AA

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA120_VET_ACCREDITATION_2022_AA

Βασική δράση 2

Aποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αποτελέσματα ΚΑ210 και ΚΑ220_Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_ADU_2nd_Round_2022_AA

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_SCH_2nd_Round_2022_ΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-Erasmusplus_KA210_VET_2nd_Round_2022_AA

Μετάβαση στο περιεχόμενο