Τι είναι η Βασική Δράση ΚΑ1 στην Εκπαίδευση Ενηλίκων;

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες κινητικότητας για ενήλικους εκπαιδευόμενους και προσωπικό, καθώς και διαπιστεύσεις για παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ποιους αφορά;

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

(1) Οργανισμοί που παρέχουν τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων

(2) Τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές, συντονιστικοί φορείς και άλλοι οργανισμοί που επιτελούν κάποιον ρόλο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους οργανισμούς

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+, η Εκπαίδευση Ενηλίκων περιλαμβάνει όλες τις μορφές μη επαγγελματικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης.
Οι οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ενήλικες εκπαιδευομένους θεωρούνται γενικά πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και όχι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και το προσωπικό συμμετέχουν μέσω του εγκεκριμένου σχεδίου του οργανισμού τους.

  • Βελτίωση της ποιότητας της τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη για τις βασικές ικανότητες όπως ορίζονται στο πλαίσιο της ΕΕ (2018), καθώς και για τις βασικές δεξιότητες (γραμματισμός, γνώσεις αριθμητικής, ψηφιακές δεξιότητες) και άλλες δεξιότητες ζωής.
  • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης
  • Επέκταση και διαφοροποίηση της προσφοράς εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της επαγγελματοποίησης των εκπαιδευτών και της ανάπτυξης ικανοτήτων των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων
  • ενίσχυση της συμμετοχής ενηλίκων κάθε ηλικίας και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως με την προώθηση της συμμετοχής οργανισμών που εργάζονται με μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους, της συμμετοχής μικρών παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, της συμμετοχής νεοεισερχομένων στο Πρόγραμμα και λιγότερο έμπειρων οργανισμών, καθώς και οργανισμών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.
  • Προώθηση των αξιών της συμπεριληπτικότητας και της πολυμορφίας, της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής συμμετοχής
  • Προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και την πολυμορφία
  • Yποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • Ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων να εκτελούν σχέδια κινητικότητας υψηλής ποιότητας
Υποκατηγορίες: Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων

Βραχυπρόθεσμα σχέδια για την κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού (KA122)

• Δικαιούχοι: Όλοι οι επιλέξιμοι αιτούντες οργανισμοί του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων .
• Σχέδιο: Οργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων κινητικότητας
• Διάρκεια σχεδίου: 6 έως 18 μήνες

Tip: Προτείνεται η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων σχεδίων σε οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρώτη φορά ή για όσους επιθυμούν να οργανώσουν περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων.

Διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας μαθητών και προσωπικού (ΚΑ121)

• Δικαιούχοι: Μόνο οι οργανισμοί που διαθέτουν διαπίστευση Erasmus στο τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.
• Οι διαπιστεύσεις Erasmus είναι ανοικτές σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες κινητικότητας σε τακτική βάση. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Πρόγραμμα για την υποβολή αίτησης, απαιτείται ωστόσο επιχειρησιακή επάρκεια.
• Οι οργανισμοί με διαπιστεύσεις έχουν μόνιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας, οι οποίες συμβάλλουν στη σταδιακή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου Erasmus το οποίο υλοποιούν.

YouTube
LinkedIn
Instagram

Τι είναι η διαπίστευση;

Η διαπίστευση Erasmus είναι ένας νέος τρόπος πρόσβασης σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος και αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των οργανισμών να υποβάλλουν νέα αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας ανά Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, όπως απαιτεί το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς να παραμείνουν στο νέο πρόγραμμα για σειρά ετών, διοργανώνοντας δραστηριότητες κινητικότητας μέσω απλοποιημένων αιτήσεων επιχορήγησης για διαπιστευμένα σχέδια (KA121).

YouTube
LinkedIn
Instagram

Πώς παίρνω διαπίστευση;

Οι οργανισμοί πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας, τις οποίες θα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν την εκπαίδευση και κατάρτιση που προσφέρουν. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μεμονωμένοι οργανισμοί ή ως συντονιστές κοινοπραξίας κινητικότητας . Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και για τα δύο είδη διαπίστευσης στον ίδιο τομέα.

Πληροφορίες για μεμονωμένους οργανισμούς.

Ο οργανισμός σας υποβάλλει αίτηση για να λάβει χρηματοδότηση για το προσωπικό ή τους εκπαιδευομένους του.

Πληροφορίες για συντονιστές κοινοπραξίας

Οι διαπιστευμένοι συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας μπορούν να ηγηθούν ομάδας οργανισμών που εργάζονται με βάση ένα κοινό σχέδιο και οργανώνουν δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό. Τα μέλη της κοινοπραξίας σας δεν χρειάζεται να διαθέτουν τα ίδια διαπίστευση Erasmus, αλλά πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα με τον οργανισμό σας.

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για την διαπίστευση.

YouTube
LinkedIn
Instagram
Accreditation Code OID Accreditation Type Legal Name City Region e-mail
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094589 E10055945 Accreditation for an individual organisation ECHO PLAYBACK THEATRE KOINSEP Thessaloniki Kentriki Makedonia leventieleni@yahoo.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094601 E10088996 Accreditation for an individual organisation Challedu Athens Attiki yannis@challedu.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094658 E10151079 Accreditation for an individual organisation Second Chance School of Volos (Sholio Defteris Efkerias Volou) Volos Thessalia viglas@gmail.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094683 E10183738 Accreditation for an individual organisation DIGITAL IDEA Larisa Thessalia iliastanos@gmail.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094689 E10098676 Accreditation for an individual organisation Heraklion Second Chance School (SDE Irakliou) Heraklion Kriti parasirism@gmail.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094733 E10128972 Accreditation for an individual organisation POLITISTIKOS SYLLOGOS”KOINONIKO PANEPISTIMIO ENERGON POLITON” Kavala Anatoliki Makedonia, Thraki agogilove@gmail.com
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094746 E10183964 Accreditation for an individual organisation Epistimoniki Enosi Gia Tin Proothisi tis Ekpaideftikis Kainotomias Larisa Thessalia kolokotr@sch.gr
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094812 E10050673 Accreditation for an individual organisation ETHNIKI BIBLIOTHIKI ELLADOS Kallithea Attiki ftsimp@nlg.gr
2020-1-EL01-KA120-ADU-000094879 E10082134 Accreditation for an individual organisation PANHELLENIC CONFEDERATION OF GREEK POM Athens Attiki pantzosb@gmail.com
2021-1-EL01-KA120-ADU-000047019 E10173648 Accreditation for an individual organisation Enviromental Education Center of Ierapetra – Neapolis Ierapetra Kriti emylonakis@sch.gr
2021-1-EL01-KA120-ADU-000047173 E10136638 Accreditation for an individual organisation MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. Karditsa Thessalia info@e-sl.gr
2022-1-EL01-KA120-ADU-000106353 E10221922 Accreditation for an individual organisation 1st Second Chance School of Domokos Domokos Sterea Ellada nmallios@uth.gr
2022-1-EL01-KA120-ADU-000106682 E10068222 Accreditation for an individual organisation SEAGFL Larisa Thessalia marina.kollatou@gmail.com
2022-1-EL01-KA120-ADU-000106867 E10047243 Accreditation for an individual organisation SDE AGRINIOU Agrinio Dytiki Ellada nnasios@sch.gr
2022-1-EL01-KA120-ADU-000107458 E10158724 Accreditation for a mobility consortium coordinator ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF VAMOS Vamos Kriti ponfotis@sch.gr
2022-1-EL01-KA120-ADU-000107846 E10036842 Accreditation for an individual organisation Center of Environmental Education of Archanes-Rouva-Gouves Archanes Kriti marsfakia@gmail.com
2022-1-EL01-KA120-ADU-000110912 E10162395 Accreditation for an individual organisation ADHD HELLAS Athens Attiki volunteers@adhdhellas.org
2022-1-EL01-KA120-ADU-000110973 E10048514 Accreditation for an individual organisation AETOI THESSALONIKIS Triandria Kentriki Makedonia paris14@math.auth.gr
2022-1-EL01-KA120-ADU-000111739 E10263148 Accreditation for a mobility consortium coordinator KOINSEP OIKOMOUSEIO ZAGORIOU Ioannina Ipeiros panagiota@ecomuseumzagori.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000169564 E10232123 Accreditation for an individual organisation SDEDELTA Thessaloniki Kentriki Makedonia christ.manolis@gmail.com
2023-1-EL01-KA120-ADU-000186748 E10017977 Accreditation for an individual organisation SECOND CHANCE SCHOOL OF MYTILENE Mytilene Voreio Aigaio ptouzenis@gmail.com
2023-1-EL01-KA120-ADU-000188049 E10197598 Accreditation for an individual organisation EDUCATIONAL AND DEVELOPMENT COMPANY PLOIGOS Heraklion Kriti info@ploigos-ea.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000189936 E10068495 Accreditation for an individual organisation ANAPTIXIAKO KENTRO THESSALIAS Trikala Thessalia info@aketh.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000189987 E10041609 Accreditation for an individual organisation DIMOS KALAMARIAS Kalamaria Kentriki Makedonia dimarxos@kalamaria.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000190179 E10124350 Accreditation for an individual organisation Syllogos Filon tou Programmatos Enallaktikis Therapeias “Argo” tou Psychiatrikou Nosokomeiou Thessalonikis Thessaloniki Kentriki Makedonia th.papastathis@uom.edu.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000190470 E10173440 Accreditation for an individual organisation SDE PREVEZAS Preveza Ipeiros xm.1969@gmail.com
2023-1-EL01-KA120-ADU-000191680 E10312289 Accreditation for an individual organisation Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Γουμένισσας Goumenissa Kentriki Makedonia sorkier@sch.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000191875 E10238951 Accreditation for an individual organisation ΕΓΝΥΑ Lagonisi Attiki egnya@otenet.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000192171 E10272865 Accreditation for an individual organisation Sxoleio Defteris Efkerias Mantoudiou-Limnis-Agias Annas Mantoudi Central Greece taxmines@sch.gr
2023-1-EL01-KA120-ADU-000192682 E10290866 Accreditation for an individual organisation POLITISTIKOS SYLLOGOS “PiGASOS DYTIKIS THESSALONIKIS” Thessaloniki Kentriki Makedonia pegasus.dthess@gmail.com
2023-1-EL01-KA120-ADU-000193260 E10264578 Accreditation for an individual organisation SOCIAL, INNOVATIVE, SUSTAINABLE AND EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION IN GREECE Platykampos Thessalia siseragreece@siseragreece.com
2023-1-EL01-KA120-ADU-000194900 E10056850 Accreditation for an individual organisation HELLAS FOR US ASTIKI MI KERDOSKOPIKI MI KYBERNITIKI ETERIA Kozani Dytiki Makedonia hellasforus@gmail.com

Επιπλέον, οι οργανισμοί που δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ με τους εξής τρόπους:

• Με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενη κοινοπραξία κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επικεφαλής της οποίας είναι κάποιος διαπιστευμένος συντονιστής κοινοπραξίας στη χώρα τους ο οποίος δέχεται νέα μέλη στην κοινοπραξία.
• Με την υποδοχή συμμετεχόντων από άλλη χώρα: οποιοσδήποτε οργανισμός μπορεί να υποδεχθεί εκπαιδευόμενους ή προσωπικό από συνεργαζόμενο οργανισμό του εξωτερικού. Η υποδοχή συμμετεχόντων είναι πολύτιμη εμπειρία για έναν οργανισμό και ένας καλός τρόπος για να μάθει περισσότερα για το πρόγραμμα πριν υποβάλει ο ίδιος αίτηση.
• Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη, προσφέρει ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εταίρων. Μπορείτε να καταχωρίσετε τον οργανισμό σας στην πλατφόρμα ώστε να αναρτάτε ανακοινώσεις για την αναζήτηση εταίρων και να αναζητάτε τις ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι οργανισμοί: https://epale.ec.europa.eu/el/erasmus-adult-education

Μετάβαση στο περιεχόμενο