Οι Κεντρικές Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 στους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι οι εξής:

Συμπράξεις για αριστεία

Συμπράξεις για τη στήριξη της Καινοτομίας

Ανάπτυξη ικανοτήτων για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετάβαση στο περιεχόμενο