Οι συμπράξεις για αριστεία παρέχουν στήριξη σε σχέδια με μακροπρόθεσμη βιώσιμη προοπτική. Οι ακόλουθες δράσεις υποστηρίζονται βάσει του συγκεκριμένου είδους συμπράξεων:

• Κέντρα επαγγελματικής αριστείας (ΚΕΑ)
• Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+
• Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus:

  • Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Erasmus Mundus και
  • Μέτρα σχεδιασμού Erasmus Mundus.

Τις δράσεις αυτές διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο