Οι συμπράξεις για σχέδια στήριξης της καινοτομίας εστιάζουν σε θεματικούς τομείς που είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.
Οι ακόλουθες δράσεις περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου είδους συμπράξεων:

  • Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας.
  • Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις
  • Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες

Τις δράσεις αυτές διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο