Οι δράσεις Jean Monnet προσφέρουν ευκαιρίες στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δράσεις Jean Monnet συμβάλλουν στη διάδοση γνώσεων σχετικά με τα θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • δράσεις Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • δράσεις Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Πολιτικός διάλογος Jean Monnet (ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλοι τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης)

Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιηθούν από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο