Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που αναμένεται να αποτελέσουν τα Πανεπιστήμια του μέλλοντος, προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού βήματος, η Επιτροπή δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω αντίστοιχων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Οι εν λόγω συμμαχίες θα:

• περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο στην Ευρώπη
• βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη, από κοινού σχεδιασμένη στρατηγική, η οποία επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες
• προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές, τα οποία θα παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές «πανεπιστημιουπόλεις» όπου ένα πλήθος φοιτητών, προερχόμενο από διαφορετικές χώρες θα μπορεί να παρακολουθεί εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών και να υλοποιεί κινητικότητες σε όλα τα επίπεδα σπουδών
• υιοθετούν μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι εξωτερικοί εταίροι θα μπορούν να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Ειδικά για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, η πρόσκληση δημοσιεύεται εδώ:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/news/opening-of-2024-erasmus-european-universities-call

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τον Οδηγό του Προγράμματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο