Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας Διδασκαλίας (EITA)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας Διδασκαλίας;

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας Διδασκαλίας είναι μια πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2021 ως μέρος του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, με στόχο να αναδείξει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και να αναγνωρίσει το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων.
H διοργάνωση των βραβείων στην Ελλάδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+, που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον εντοπισμό και την επιλογή κατάλληλων ευρωπαϊκών σχεδίων στον τομέα της σχολικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Κάθε χρόνο, το βραβείο επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα που ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο