Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών/European Language Label.

ELL_logo.png

 

Η Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’ (European Language Label) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πολυγλωσσίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών με απώτερο στόχο τη συνολική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τομέα των γλωσσών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι μια διάκριση που απονέμεται σε φορείς και μεμονωμένα άτομα που επιτυγχάνουν να αναπτύξουν εργαλεία και να εφαρμόσουν μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να αποτελέσουν καλές πρακτικές και να υιοθετηθούν σε γλωσσικά περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που αναπτύχθηκαν.

 Πηγή: School Education Gateway

Το γενικό πλαίσιο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση των βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων περιγράφεται εδώ. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί μια κινητήρια δύναμη για την εκμάθηση γλωσσών και προσφέρει νέες δυνατότητες στους νέους για να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις συμμετέχοντας σε προγράμματα σπουδών και κατάρτισης στο εξωτερικό. Συνοπτικά, οι ευκαιρίες που παρέχονται παρουσιάζονται στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υλοποιεί τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’. Μετά από σχετική εθνική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι προτάσεις που υποβάλλονται αξιολογούνται από ειδικούς στη διδασκαλία ξένων γλωσσών ως προς το περιεχόμενό τους, τον βαθμό ανταπόκρισής τους σε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και τη συνάφειά τους προς τις τεθείσες ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2021 και 2022

Ανακοίνωση πρόσκληση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΓΛΩΣΣΩΝ 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2020»:

  1. 3o Γυμνάσιο Καλαμάτας για τη συμμετοχή στο Erasmus+ σχέδιο «Les fables, miroir de la vie», 2019-1-EL01-KA229-062417
  2. 8o Δημοτικό Σχολείο Βέροιας για τη συμμετοχή στο eTwinning σχέδιο «Baba Yaga meets Froschkonig»
  3. ΕΚΠΑ για το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση Ελληνικής και Αγγλικής από ενήλικες πρόσφυγες»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2018 & 2019

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 22 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2018»: 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, 2. 4ο Γυμνάσιο Βόλου, 3. 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών.
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2019»: 1. 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ναυπάκτου , 2. 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, 3. 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 1η Απριλίου 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2017”: 1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2. 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την δράση Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2016 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων “Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2016”: 1. Γυμνάσιο Λουτρακίου Κορινθίας, 2. Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης, 3. Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ΑΠΘ, Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, ΕΚΠΑ, 4. Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, 5. Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών, ΕΚΠΑ

 

Μοιραστείτε μαζί μας την πρωτοβουλία σας για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας
Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου.

 

Εμπνευστείτε από εδώ

 Συμμετοχή του ΙΚΥ στην Ετήσια Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’, Βρυξέλλες, 22 & 23/11/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο