Τι είναι το HEInnovate;

Το HEInnovate προσφέρει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), εντός και εκτός ΕΕ, την ευκαιρία να εξετάσουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω αυτοαξιολόγησης σε μία ή περισσότερες από τις οκτώ διαθέσιμες διαστάσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

• Ηγεσία και διακυβέρνηση
• Οργανωτική ικανότητα: χρηματοδότηση, άνθρωποι και κίνητρα
• Επιχειρηματική διδασκαλία και μάθηση
• Προετοιμασία και στήριξη επιχειρηματιών
• Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακή ικανότητα
• Ανταλλαγή γνώσεων και συνεργασία
• Το διεθνοποιημένο ίδρυμα
• Μέτρηση του αντίκτυπου

Το HEInnovate είναι επίσης μια κοινότητα πρακτικής και οι εμπειρογνώμονές του προσφέρουν εργαστήρια για ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους στον τομέα της καινοτομίας, καθώς και εκδηλώσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών με σκοπό την ευρύτερη διάδοση της προσέγγισης σε εθνικό επίπεδο. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης περιπτωσιολογικές μελέτες και ιστορίες χρηστών για την προβολή παραδειγμάτων διαφορετικών προσεγγίσεων καινοτομίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από το Erasmus, όπως π.χ. οι συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και οι συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας, καλούνται να χρησιμοποιούν το HEInnovate, όταν αυτό αρμόζει, για να συνοδεύουν τα σχέδιά τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο