Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΕΠΙΦ, για τις διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΠΙΦ 2017-2018

31.01.2017 Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΕΠΙΦ, για τις διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΠΙΦ 2017-2018

08.02.2017 Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής σε έντυπη μορφή στο ΙΚΥ, για τις διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΠΙΦ 2017-2018

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/kyepif

Μετάβαση στο περιεχόμενο