Κινητικότητα ERASMUS για το Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση 2007-2013

Στη συνείδηση όλων, το Πρόγραμμα ERASMUS είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κινητικότητα φοιτητών. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δίνει επιπλέον σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στους καθηγητές και το λοιπό προσωπικό των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η διδασκαλία γίνεται σε ιδρύματα μεταξύ των οποίων έχει συναφθεί διμερής συμφωνία, ενώ αυτό δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιμόρφωση. Δηλαδή, επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες, Οργανισμούς, κ.α. ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας του μετακινούμενου. Επιπλέον, πολλά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης , μεταξύ των οποίων και ελληνικά, διοργανώνουν “staffweeks” για το διοικητικό προσωπικό των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Τα οφέλη της μετακίνησης είναι πολλά. Δημιουργούνται νέες επαφές για τους καθηγητές, ευκαιρίες συνεργασίας σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ δίνονται ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών. Ιδιαίτερα αξιόλογη θεωρείται η εμπειρία των καθηγητών που διδάσκουν στο εξωτερικό. Oι καθηγητές που λαμβάνουν μέρος στη δράση αυτή, όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, αλλά και να πάρουν ιδέες, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν και στο δικό τους ίδρυμα. Συγχρόνως, καθηγητές που μετακινούνται για επιμόρφωση σε ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμούς αλλά και επιχειρήσεις, μπορούν να ενημερωθούν έμπρακτα για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τους και να κάνουν χρήσιμες επαφές για τη μετακίνηση φοιτητών τους για πρακτική άσκηση.

Τα γραφεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Διεθνών Σχέσεων που έχουν προτεραιότητα στη μετακίνηση για επιμόρφωση, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά συνεργάτες ετών με τους οποίους συχνά επικοινωνούν μόνο μέσω email ή τηλεφώνου, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι σχέσεις τους και να βελτιώνεται το επίπεδο της μεταξύ τους συνεργασίας.

Γενικότερα, η μετακίνηση διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και στις προσπάθειες για δια βίου εκπαίδευση των εργαζομένων. Συγχρόνως, οι συμμετέχοντες ερχόμενοι σε επαφή με μία διαφορετική εργασιακή κουλτούρα, μπορούν να δουν με κριτικό πνεύμα τη δική τους εργασιακή εμπειρία, να μετρήσουν δυνάμεις και να διαπιστώσουν σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Διαβάστε εδώ την ηλεκτρονική έκδοση της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας – ΙΚΥ με τίτλο «Κινητικότητα ERASMUS για το Προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση 2007-2013»

Μετάβαση στο περιεχόμενο