Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη» αφορούν σπουδές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

Για το ακαδ. έτος 2013/2014, η Προκήρυξη αφορούσε τη χορήγηση μίας υποτροφίας με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό.

Η τελευταία προκήρυξη από τα έσοδα του εν λόγω Κληροδοτήματος αφορά τη χορήγηση δύο (2) θέσεων υποτροφιών με σκοπό την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο εξωτερικό κατά το ακαδ. έτος 2019/20.

                                                                                            

                                                                            Φανή Σαριγιάννη», ακαδ. έτος 2023-2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο