Οπτική ταυτότητα και λογότυποι

Erasmus+ 2021-2027

Στα Erasmus+ σχέδιά σας είναι απαραίτητο να ακολουθείτε κανόνες σχετικά με την προβολή τους. Οι κανόνες συμβάλλουν στην προβολή του Erasmus+ και την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οδηγός επικοινωνίας σχεδίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε οδηγό επικοινωνίας για να σας βοηθήσει, όταν υλοποιείτε σχέδιο Erasmus+, στην επικοινωνία του σχεδίου και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Ο οδηγός επικοινωνίας αποτελείται από πέντε ενότητες οργανωμένες σε χρονολογικά βήματα. Κάθε βήμα εξηγείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία «τι, γιατί, πώς», η οποία στοχεύει να αναδείξει όλες τις λεπτομέρειες των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, από την οργάνωση του σχεδίου έως και την αξιολόγηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων, για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των σχεδίων Erasmus+.

Διαβάστε τον οδηγό επικοινωνίας How to communicate your project: A step-by-step guide on communicating projects and their results στα αγγλικά.

Λογότυποι για δικαιούχους σχεδίων

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Erasmus+ αποτελείτε τους προωθητές του προγράμματος. Για αυτό είναι απαραίτητο στα σχέδια που υλοποιείτε να συμπεριλαμβάνετε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναφέρετε την υποστήριξη που έχετε λάβει.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας και προβολής του σχεδίου σας, μπορείτε να αξιοποιήσετε τους λογότυπους:

  • Σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
  • Σε μονόχρωμη ή έγχρωμη εκδοχή
  • Με λευκό ή διάφανο φόντο

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας τον λογότυπο για τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα σε μορφή EPS, JPEG και PNG, για κάθε χρήση.

Για τη σωστή χρήση του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει τις εκδόσεις Επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τους αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ και Κανόνες επικοινωνίας και προβολής για τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ 2021-2027 – Καθοδήγηση για τα κράτη μέλη.

Ενημερωθείτε για τους 10 τρόπους επικοινωνίας και προβολής της ΕΕ για τους αποδέκτες χρηματοδότησης της ΕΕ.

Λογότυπος Εθνικής Μονάδας Συντονισμού ΙΚΥ

Για μεγαλύτερη προβολή και διάδοση του Erasmus+ και των σχεδίων που υλοποιείτε είναι σημαντικό να κάνετε αναφορά στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ.

Μπορείτε στο υλικό που δημιουργείτε για τις ανάγκες προβολής και διάδοσης του σχεδίου σας, όπως ιστοσελίδες, σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθητικό υλικό, να περιλαμβάνετε:

  • Τον λογότυπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • Τον σύνδεσμο για τον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • Αναφορά με tag στις σελίδες της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • Τα hashtag, #ErasmusPlusIKY, #ErasmusPlusGreece, #ErasmusPlus και #ΣυνεχίζουμεErasmus, που έχουμε δημιουργήσει στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ

Έτσι, μπορούμε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού να εντοπίζουμε εύκολα τα σχέδια που υλοποιείτε, μέσα από τις δράσεις που κάνετε, και να τα προβάλλουμε στα stories των σελίδων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λογότυπους και τη λειτουργία και αξιοποίηση συνδέσμων και hashtag, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με email στη διεύθυνση social@iky.gr.

Αποποίηση ευθυνών

Εκτός από τον λογότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συγχρηματοδότηση, του Erasmus+ και της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού ΙΚΥ εφόσον θέλετε, είναι απαραίτητο σε κάθε δημοσίευση ή μελέτη που κάνετε και στους διαδικτυακούς τόπους που δημιουργείτε, να περιλαμβάνετε κείμενο σχετικά με την αποποίηση ευθυνών.

Το κείμενο αποποίησης ευθυνών περιλαμβάνεται σε κάθε υλικό που δημιουργείται με χρηματοδότηση από το Erasmus+ και είναι:

«Το σχέδιο (το όνομα του σχεδίου που υλοποιείτε) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο του υλικού (όπως δελτίο τύπου, ανακοίνωση και δημοσίευση) είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου (στοιχεία του δικαιούχου όπως εκπαιδευτικό κέντρο και οργανισμός εκπαίδευσης και κατάρτισης) και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ είναι υπεύθυνες για τη χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που αναφέρονται.».

“Τhe material of the project reflects only the author’s views. The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission or the Hellenic National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”.

Erasmus+ 2014-2020

Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι υποχρεωμένοι να παραθέτουν την σημαία της ΕΕ και να αναφέρουν την υποστήριξη που έλαβαν από τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ σε όλο το υλικό που αφορά την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά το λογότυπο Erasmus+ με τίτλο «ΕU flag co funded-left» που δημοσιεύεται παρακάτω και το οποίο αναφέρεται στη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον, παρακαλούμε στο υλικό να δημοσιεύεται και το λογότυπο της ΕΜ/ΙΚΥ. Το λογότυπο «Erasmus+ logo» αφορά στις γενικότερες ανάγκες προβολής του Προγράμματος και μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, π.χ. σε αφίσες, φυλλάδια κ.α.. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του λογότυπου του Εrasmus+ παρακαλούμε δείτε εδώ: Οδηγίες χρήσης του λογοτύπου του Erasmus+.

Επίσης οι δικαιούχοι υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το εξής κείμενο αποποίησης ευθυνών στο υλικό που αφορά στην επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σχεδίων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Erasmus+ : “Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.”.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο