Πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων Προγράμματος
χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών που
σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος
αποκλειστικά και μόνο από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο