Νέα Ιωνία, 27 Μαρτίου 2015

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα αποτελέσματα του προγράμματος ΙΚΥ- ΕΟΧ που αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή Τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν στο πλαίσιο του προγράμματος «GR02 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων», ακαδ. έτους 2014/2015.

 

 Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποτροφιών

                    Ελευθερία Καμενοπούλου

 

katagrafi

Μετάβαση στο περιεχόμενο