Δείτε τις αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις (e-forms) για το 2015 για τις δράσεις που χειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία των αιτήσεων μπορείτε να βρείτε για τη Βασική Δράση 1 εδώ και για τη Βασική Δράση 2 εδώ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο