Χορήγηση Υποτροφιών για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στις δότριες χώρες του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

Μετάβαση στο περιεχόμενο