Αλλαγές οδηγού Erasmus+ 2022 (EN/ΕL version 2, 26-01-2022) σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1, 24-11-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο