Πιστοποιήσεις

2018 / EFQM 2ο επίπεδο της Πιστοποίησης “Recognized for Excellence-3 Star” για δεύτερη φορά

 

Το ΙΚΥ αποτελεί την πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου τομέα που βραβεύεται για δεύτερη συνεχή φορά με την υψηλή διάκριση «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία» (Recognized for Excellence – 3 stars), σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation of Quality Management).
Για να λάβει την πιστοποίηση αυτή, το ΙΚΥ έφερε εις πέρας επιτυχώς μια εις βάθος αξιολόγηση επιδόσεων, σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις του EFQM. Η τιμητική αυτή διάκριση δόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), κατά την διάρκεια της επίσημης Τελετής Απονομής «Αριστεία 2018», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ «Γ. Κοντογεώργης». Τη διάκριση παρέλαβε η Διευθύντρια Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης του ΙΚΥ, κ. Μ. Νικητάκη, εκ μέρους του Προέδρου του ΙΚΥ.

ISO 9001: 2015

Το 2018 το ΙΚΥ επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2015 και έγινε έτσι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που πιστοποιείται σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη συνολική της δράση και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της!
H λήψη πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αποτελεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση στην κατεύθυνση της πιστοποίησης ποιότητας της υπηρεσίας.
Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης του IKY αποτελεί η συνολική δράση του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Υποτροφιών. Η πιστοποίηση αφορά όλες τις διευθύνσεις του ΙΚΥ, (Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Διεύθυνση Υποτροφιών), και ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας και της αγαστής συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του.

2016 /EFQM 2ο επίπεδο της Πιστοποίησης “Recognized for Excellence-3 Star”

Στις 23 Νοεμβρίου 2016 μας απονεμήθηκε και το 2ο επίπεδο της πιστοποίησης “Recognized for Excellence”. Το Ι.Κ.Υ. με οδηγό τη συνεχή βελτίωση και τα εργαλεία ποιότητας, και παρά τις ακραία αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, κατορθώνει να εξελίσσεται, να βελτιώνεται, να οραματίζεται και να σχεδιάζει ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία και ειδικότερα για τους νέους.

2014/ EFQM 1o επίπεδο Πιστοποίησης “Committed to Excellence”- Εθνική Πιστοποίηση της ΕΕΔΕ “Αιέν Αριστεύειν”

Στις 25 Νοεμβρίου 2014, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», έγινε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) η βράβευση του ΙΚΥ για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης (Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία) και την Εθνική Πιστοποίηση της ΕΕΔΕ Αιέν Αριστεύειν. Το ΙΚΥ είναι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που βραβεύεται με αυτή την πιστοποίηση. Κάθε χρόνο οι σημαντικότεροι θεσμοί που επιβραβεύουν την Αριστεία παρουσιάζονται όλοι μαζί από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) τονίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας σε εποχή πολυδιάστατων προκλήσεων.

ISO 9001: 2008

Το ΙΚΥ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 και έγινε έτσι η πρώτη Υπηρεσία του στενού Δημόσιου Τομέα που πιστοποιείται σε επίπεδο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τη συνολική της δράση και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της!
H λήψη πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2008 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αποτελεί ακόμη μια μεγάλη διάκριση στην κατεύθυνση της πιστοποίησης ποιότητας της υπηρεσίας.
Πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης του IKY αποτελεί η συνολική δράση του για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Υποτροφιών. Η πιστοποίηση αφορά όλες τις διευθύνσεις του ΙΚΥ, (Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών, Διεύθυνση Υποτροφιών), και ήταν το αποτέλεσμα της προσπάθειας και της αγαστής συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο