Όλα ξεκινούν εδώ

Τι είναι το Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, που στοχεύει να συμβάλει στην προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των συμμετεχόντων και να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες Νεολαίας, Αθλητισμός). Για πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της Νεολαίας και του Αθλητισμού, δείτε εδώ.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη Συμπερίληψη και Πολυμορφία. Βασικές Προτεραιότητες είναι επίσης η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και της περιβαλλοντικής τους υπευθυνότητας, αλλά και η ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της συμμετοχής στα κοινά.

Συγχρόνως, το Πρόγραμμα προσφέρει νέες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ οργανισμών που ασχολούνται ενεργά με την τυπική και άτυπη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό με σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία για τη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού, νέων μεθόδων διδασκαλίας, ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων και χρήση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο πεδίο.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus, τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας, το Πρόγραμμα Jean Monnet για τους τομείς της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Πρόγραμμα εδώ:

Το ΙΚΥ, με την υπ’ αρ. 28159/Η1/16-03-2021 Y.A. έχει οριστεί Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Ανακοινώσεις Erasmus+

Erasmus Days 2024

Οι Ημέρες Erasmus #ErasmusDays 2024 είναι γεγονός! Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ υποστηρίζει για 8η συνεχόμενη χρονιά…

Παλαιότερα Προγράμματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο