Διοργάνωση

ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα (EL01)

Σε ποιον απευθύνεται

 Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε οργανισμούς επιλέξιμους στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για Διαπίστευση/Κοινοπραξία στον τομέα τους, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έμπειρους και σε Διαπιστευμένους φορείς από το πρόγραμμα Erasmus+. Παράλληλα, δεκτές θα γίνονται και αιτήσεις από οργανισμούς λιγότερο έμπειρους όπως αυτοί ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν Κοινοπραξία (θα ελεγχθεί από το ΙΚΥ/ΕΜΣ από το OID του Οργανισμού).

Ποιον Τομέα και ποια δράση του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Αφορά τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Βασική Δράση 1

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:

Βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης του Προγράμματος Erasmus+ (2021-27)

 Πότε και πού πραγματοποιείται

Πραγματοποιείται δια ζώσης στις 10 – 13 Ιουνίου 2024, στη Ζάκυνθο, Ελλάδα.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου

Αγγλική γλώσσα

 Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα:

Είκοσι (20)

Πώς παίρνετε μέρος

Μπορείτε έως και 13 Mαίου 2024 και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση: https://forms.gle/wxZkPHn4sBpPTTjC8

Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων

Όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το TCA και την κάλυψη των δαπανών μπορείτε να ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «ΤCA Ζάκυνθος εκδήλωση ενδιαφέροντος Ιούνιος 2024». Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με την κ. Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου είτε τηλεφωνικά στο 2103726427 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στέλνοντας μήνυμα στο tca@iky.gr ή στο gfragou@iky.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο