ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—-

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΥ)

—-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

                                                                                                                     

 

 

Ν. Ιωνία,  19-06-2024

            Αρ. Πρωτ.: 6758

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

 

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ακαδ. έτους 2024-2025 για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Ο ανωτέρω Πίνακας αφορά στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και έχει αναρτηθεί βάσει του αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης υποψηφίου/ας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                                                                                        

Μετάβαση στο περιεχόμενο