ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. έτος 2024-2025

 

                       
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                   ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                                  —-
      ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
                                  —-
               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                                                                Ν. Ιωνία, 19-6-2024
                  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 6756
                                  —-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Πρόγραμμα Υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος
«εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. έτος 2024-2025

Ανακοινώνονται οι εξής πίνακες επιλεξιμότητας: α) Πίνακας επιλέξιμων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και β) Πίνακας μη επιλέξιμων υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», όπως εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΙΚΥ (Συν. 15η /12-06-2024).

Οι ανωτέρω Πίνακες έχουν αναρτηθεί με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο