Ευκαιρία Πρακτικής Εξάσκησης νέων σε άλλη χώρα της Ευρώπης, Καθημερινή, 2.9.2012

Ευκαιρία Πρακτικής Εξάσκησης νέων σε άλλη χώρα της Ευρώπης, Καθημερινή

Μετάβαση στο περιεχόμενο