ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτος 2024

Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση αποδοχής από βρετανικό ΑΕΙ. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Ελλάδα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του IKY (www.iky.gr), κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές..

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης Ομότιμος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο