Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2024

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),  υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 56299/Ζ1/22-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3450/Β΄/23-5-2023).

Το πρόγραμμα αφορά ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων από  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Ιδρύματα των δυο χωρών οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ερευνητικά έργα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.

To πρόγραμμα IKYDA 2024 θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα διάρκειας 12 ή 24 μηνών, με έναρξη από 1/7/2024 και ολοκλήρωση έως 30/6/2026.

Η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας επιστημόνων ή ερευνητών σε κάθε χώρα. Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα, DAAD για τη Γερμανία).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για χρηματοδότηση στο Ι.Κ.Υ. εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων στην Ελλάδα υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην διεύθυνση https://ams.iky.gr

Η  υποβολή των αιτήσεων στο Ι.Κ.Υ. ξεκινάει  5/10/2023  και  λήγει στις 15/12/2023 και ώρα Eλλάδος 14:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην σχετική συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο