Υποτροφίες ΙΚΥ

Υποτροφίες

Από το 1951 έως και σήμερα, το ΙΚΥ, ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών των επιμελών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Ανώτατη Εκπαίδευση των σπουδαστών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Όσον αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές, το ΙΚΥ υλοποιεί πλήθος καινοτόμων προγραμμάτων μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του, μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς της χώρας (ενδεικτικά αναφέρονται τα προγράμματα επιβράβευσης διάκρισης σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, το προγράμματα ελληνογαλλικής συνεργασίας, το πρόγραμμα ελληνοβρετανικής συνεργασίας και ούτω καθεξής.)

Αναφορικά με την έρευνα, το ΙΚΥ έως σήμερα έχει επενδύσει σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, χορηγώντας υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και Μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-20) αλλά και σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς της χώρας όπως το Fulbright, η ΕΥΔΑΠ, το πρόγραμμα HUBERT CURIEN και ούτω καθεξής.

Επίσης, σε σύμπραξη με σημαντικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (EUI), και τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), αναπτύσσονται προγράμματα ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας.

Λόγω του κύρους του, το ΙΚΥ τιμήθηκε με την προσφορά σπουδαίων κληροδοτών και με ευθύνη διαχειρίζεται τα έσοδα των κληροδοτημάτων τους, προσφέροντας υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανακοινώσεις Υποτροφίες+

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Max Weber Scholarships στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ —- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) —- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ…

28/06/2024 – Ανακοίνωση Πινάκων Επιλεξιμότητας Προγράμματος Υποτροφιών από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» ακαδ. έτος 2024-2025

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ —- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) —- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…
Μετάβαση στο περιεχόμενο