07-12-2023 / Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – Fulbright Greece, έτους 2024

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το Fulbright Greece

για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την παρέλευση της προθεσμίας έως και τις 15/11/2023 για την άσκηση ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα μη επιλεξίμων αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ1Ζ46ΝΚΠΔ-Β01), αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4236).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο