07-12-2023 / Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε συνεργασία με το Fulbright Greece

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας

σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Α.Δ.Α.: 6Σ1Ζ46ΝΚΠΔ-Β01), αποφασίζει την ανάρτηση τού προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων (https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4236).

Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία πρόσκληση, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη, σε ημερομηνία που θα τους κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τυχόν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης δύνανται να ασκηθούν ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση exoterikou@iky.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής του, ήτοι έως την Πέμπτη 14/12/2023.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο