14/3/2024 Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, Ελληνο-Βρετανική 2023-2024

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδος.

                                                    Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων

                                                                            Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 92ΥΝ46ΝΚΠΔ-0ΗΑ) και δεδομένης της απουσίας ενστάσεων κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, αποφασίζει την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (πατήστε τον σύνδεσμο)

 

                                                                           Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

 

                                                                                           Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                           Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο