2-3/11.2023 Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Inclusion ACAdemy» στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στο πλαίσιο του Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2023 σεμινάριο με τίτλο «Inclusion ACAdemy» για τη Συμπερίληψη και την Πολυμορφία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, σε συνεργασία με την Ένωση για την Ακαδημαϊκή Συνεργασία (Academic Cooperation Association /ACA).

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να επιμορφώσει εκπροσώπους Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της Στρατηγικής για τη Συμπερίληψη και την Πολυμορφία, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ευάλωτων ομάδων φοιτητών ή /και ομάδων φοιτητών που υπό εκπροσωπούνται. Στο σεμινάριο συμμετείχαν Πρόεδροι, Αντιπρυτάνεις, Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Erasmus+ και Στελέχη γραφείων Διεθνών Σχέσεων από τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στην έναρξη του σεμιναρίου συμμετείχαν διαδικτυακά η κ. Pia Ahrenkilde Hansen, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ για την Α/θμια, Β/θμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Καθηγητής κ. Ιωάννης Ζώρας, και δια ζώσης ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Καθηγητής κ. Ανδρέας Γκόφας και ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ, Ομ. Καθηγητής κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρης.

Εισηγητές ήταν τα στελέχη της ACA κ. Ιrina Ferencz, Director και ο κ. Martin Bogdan, Policy and Project Coordinator, η κ. Valerie van Hees, Coordinator Support Centre Inclusive Higher Education (SIHO), κ. Joanna Domagala, SUCTIA Centre Manager, Αdam Mickiewicz University Poznan, καθώς και η εκπρόσωπος για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε., κ. Αναστασία (Σίσσυ) Γκίκα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο