Διοργάνωση
Η Εθνική Μονάδα της Ρουμανίας (RO01) διοργανώνει το ανωτέρω σεμινάριο το χρονικό διάστημα 09-12 Ιανουαρίου 2024, διαδικτυακά.

Σε ποιον απευθύνεται
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενεργοί στον τομέα της της Σχολικής Εκπαίδευσης (SCH), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΑE), χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα Erasmus+.

Ποιους Τομείς και ποιες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Αφορά τον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (SCH), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΑE)

Ποια προτεραιότητα του προγράμματος Erasmus+ αφορά:
Βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης του προγράμματος (2021-27)

Πότε και πού πραγματοποιείται
Πραγματοποιείται διαδικτυακά 09-12 Ιανουαρίου 2024.

Γλώσσα εργασίας σεμιναρίου
Αγγλική γλώσσα

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων για την Ελληνική Εθνική Μονάδα
Από τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης δύο (2), τον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δύο (2) και τον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης δύο (2).
Συνολικά έξι (6) συμμετέχοντες.

Πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής για αξιολόγηση
Μπορείτε έως και 08 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 24:00 να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας ακολουθώντας τη διεύθυνση:
https://forms.gle/hwfyBhfDGAKL8LAE6
Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν της συγκεκριμένης ώρας και μέρας θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων
Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα καταγραφής της αίτησης. Αφορά αποκλειστικά νεοεισερχόμενους φορείς από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές, όλες οι άλλες συμμετοχές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ενημέρωση αποτελέσματος αξιολόγησης αιτήσεων
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα, σε εύλογο χρόνο πριν την έναρξη του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο