Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων ΙΚΥ-Fulbright Greece 2024

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε συνεργασία με το Fulbright Greece

για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:59, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας σε υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ1Ζ46ΝΚΠΔ-Β01), αποφασίζει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (σύνδεσμος).

Τυχόν ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων ασκούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου exoterikou@iky.gr, ήτοι έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου2023.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο