Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Κωδικός

MIS

Τίτλος Πράξης Πρόγραμμα Κωδικός Πρόσκλησης
5003101 Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΔΒΜ32

 

 

Φορέας Υλοποίησης:  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Προϋπολογισμός: 12.803.681,00€

Διαρθρωτικό ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κωδικός MIS: 5003101

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ32

Περιγραφή:

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διέθεταν χαμηλά εισοδήματα,  καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑΜΕΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Ειδικότερα, δυνητικά ωφελούμενοι της παρέμβασης ήταν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες προπτυχιακού κύκλου σπουδών που φοιτούσαν σε ΑΕΙ της Ελλάδας και οι οποίοι/ες ενέπιπταν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

–              χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα

–              επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση (μέλη πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, κλπ)

–              ευάλωτη κοινωνική κατάσταση (φοιτητές/τριες με αναπηρία, απεξαρτημένοι/ες, μετανάστες/ παλλινοστούντες/ πρόσφυγες, πρώην τρόφιμοι φυλακών, κλπ)

 

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2016-2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο