Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2023-2024

Νέα Ιωνία, 18 Ιουλίου 2022

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι. με ονομασία «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs – Max Weber Scholarships»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (European University Institute) με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε ένα από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

  1. Ιστορίας και Πολιτισμού
    2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
    3. Νομικών Επιστημών
    4. Οικονομικών Επιστημών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στον υπερσύνδεσμο
https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships&subpage=informationForApplicants
και, εν συνεχεία, να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Ι.Κ.Υ. όσα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.
Για την υποβολή υποψηφιότητας, διαβάστε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024, το οποίο παρατίθεται κάτωθι.

Πληροφορίες: 210 3726328, 210 3726330, 210 3726370, 210 3726325, και στο e-mail: exoterikou@iky.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο