Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Ενημερωτικές Συναντήσεις για τον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης του προγράμματος Erasmus+

Το ΙΚΥ / Εθνική Μονάδα Erasmus+ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τρεις ημερίδες ενημέρωσης για τον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης:
• στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 14 Δεκεμβρίου 2023,
• στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Κομοτηνή στις 19 Δεκεμβρίου 2023, καθώς και
• στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα στις 12 Ιανουαρίου 2024.
Κατά τη διάρκεια των ημερίδων δόθηκαν πληροφορίες για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόσο σε φοιτητές όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τα προγράμματα υποτροφιών και βραβείων που χορηγεί το ΙΚΥ, προσφέροντας νέες προοπτικές στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο