Ολοκληρώθηκε το TCA Κοινοπραξίας Διαπίστευσης στη Ζάκυνθο – Μία ευκαιρία για την εκπαίδευση οργανισμών

H Eθνική Μονάδα Συντονισμού/ΙΚΥ διοργάνωσε Διεθνική Συνάντηση συνεργασίας (TCA) με τίτλο «Accreditation Consortia in the field of AΕ, VET, SCH» κατά το διάστημα 10-13 Ιουνίου 2024 στη Ζάκυνθο. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να εκπαιδεύσει οργανισμούς όπως Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την υποβολή Κοινοπραξίας Διαπίστευσης (Accreditation Consortia). Έλαβαν μέρος 58 άτομα από 12 χώρες.

Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε μικρότερες διεθνικές ομάδες ώστε να εξασκηθούν στην προετοιμασία/συγγραφή της αίτησης Κοινοπραξίας Διαπίστευσης από στελέχη των συμμετεχουσών Εθνικών Μονάδων, καθώς και εξωτερικό εμπειρογνώμονα που είχε καλέσει η ΕΜ/ΙΚΥ.

Η διαπίστευση Erasmus παρέχει στους οργανισμούς μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος, υποστηρίζοντας την παροχή ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης για εκπαιδευόμενους, διδάσκοντες, εκπαιδευτές και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, με βάση ένα πλάνο ανάπτυξης που υποβάλει κάθε φορέας.

Επιπλέον, η Κοινοπραξία Διαπίστευσης επιτρέπει σε συστάδες οργανισμών, όπως σχολεία μιας Δ/νσης Εκπαίδευσης, να συμμετέχουν ως μέλη της στο Πρόγραμμα χωρίς να διαθέτουν τα ίδια διαπίστευση Erasmus, καθώς οι διαπιστευμένοι συντονιστές κοινοπραξιών κινητικότητας μπορούν να ηγηθούν ομάδας οργανισμών με βάση ένα κοινό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο συμπεριλαμβάνει  δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Διαπίστευση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης Διαπίστευσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2024 είναι η 1/10/2024.

Δείτε πληροφορίες για την υποβολή αίτησης Διαπίστευσης και Κοινοπραξίας Διαπίστευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο